Wendbare organisatie

Marjanne Wassink, manager HR, WSD: “Wendbaarheid is een belangrijk onderwerp voor WSD. In de eerste plaats omdat de Participatiewet andere eisen aan ons stelt dan toen wij de Wet sociale werkvoorziening uitvoerden. Wet- en regelgeving verandert in hoog tempo en dat heeft consequenties op allerlei vlakken: voor doelgroepcollega’s, werkgevers maar het meest nog voor de gemeenten waarmee wij samenwerken. Voor iedere gemeente geldt een specifiek speelveld. Wendbaar zijn helpt enorm om daarop te kunnen anticiperen.

Toch was dit niet de enige reden om te werken aan een wendbaardere organisatie. Ook bredere maatschappelijke ontwikkelingen en een andere kijk op werken speelden mee. Al met al meer dan reden genoeg voor WSD om te investeren in flexibele vormen van projectmanagement, zoals scrum en agile projectmatig werken, het verbeteren van werkprocessen door middel van lean, het ontwikkelen van professionals door onder meer het geven van feedback en het versterken van de eigen regie van doelgroepcollega’s door middel van ‘Sturen op zelfsturing’.

Als ik terugkijk op 2020 ben ik er van overtuigd dat de inspanningen die wij in de jaren daarvoor hebben geleverd de moeite dubbel en dwars waard zijn. Essentiële dingen waren kort na de eerste coronapersconferentie in maart geregeld. Dat kostte moeite, zeker! Het was echt een stevige klus, van het zeker stellen van werk voor onze collega’s tot het inrichten van een organisatie die voor een deel vanuit huis werkte. Maar wij hebben het wél voor elkaar gekregen. En daarbij was wendbaarheid en goed samenwerken essentieel.

Tegelijkertijd zijn er nog meer dan genoeg zaken die wij de komende tijd verder willen oppakken. Op zowel het niveau van het managementteam als de laag daaronder hebben wij veel kunnen organiseren. Wij kunnen nog meer doen voor de werkvloer. Natuurlijk hebben deze medewerkers veel te maken met ‘Sturen op zelfsturing’, een methode om collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om zelf keuzes te maken over bijvoorbeeld hun ontwikkeling naar werk. Onze professionals zijn immers vaak degenen die direct met doelgroepcollega’s werken. Gelijktijdig kunnen ook deze collega’s veel meer betrokken worden bij projecten en ontwikkelingen binnen WSD, zodat iedereen in de organisatie met nog meer plezier werkt en nog beter kan bijdragen aan de doelstelling van WSD.”

Elonka Huisman ijvert voor positiviteit op de werkvloer

  • NaamElonka Huisman (47)
  • Woont inTilburg
  • Werkt bijassistent-werkleider op de montage-afdeling van WSD in Boxtel
'Coronacrisis vraagt om wendbaarheid'

“Heb je me zien dansen?” Elonka Huisman stapt vrolijk de entreehal van WSD aan de Schouwrooij in Boxtel binnen. Ze draagt een oranje reflecterend vest dat aangeeft dat anderhalve meter afstand houden gewenst is. De assistent-werkleider is even met enkele medewerkers naar buiten gegaan om te ontspannen. “Het is belangrijk dat we soms even samen plezier maken.”

Elonka werkt iets meer dan twee jaar bij WSD en geeft mee leiding aan zo’n 120 medewerkers op de montage-afdeling. Ze verrichten prikkelarm werk dat kan variëren van het inpakken van doosjes met zonweringonderdelen voor ‘buurman’ Unilux tot het samenstellen en verpakken van ophangrails van Stas. ,,Omdat de coronacrisis nu al een jaar duurt, zien sommige mensen het wel eens even niet zitten”, vertelt Elonka. “Ik vind het belangrijk dat we de stemming erin houden en af en toe wat lol maken. Dat kan met ons net opgestarte FIT-programma door oefeningen te doen en soms te dansen, maar ook door vijf minuten buiten te wandelen of wat extra te bewegen op de werkplek.”

'Ik vind het belangrijk dat we de stemming erin houden en af en toe wat lol maken'

Onrust, spanning of angst

WSD heeft vanwege Covid-19 moeten laten zien over de nodige wendbaarheid te kunnen beschikken. “Dat is prima gelukt”, vindt Elonka. “Meteen na de eerste persconferentie van het kabinet is de montage-afdeling omgebouwd zodat iedereen anderhalve meter afstand kan houden, óók op de eigen werkplek. Het aantal werkplekken hebben we flink teruggebracht. Door flexibel te schuiven met roosters en pauzetijden aan te passen, kunnen alle medewerkers aan de slag blijven. Wat niet altijd makkelijk was en is, maar door de schouders er met elkaar onder te zetten, lukt het aardig.”

De assistent-werkleider vertelt dat ze alert is op signalen binnen haar team. “Het is belangrijk dat mensen hun werk kunnen uitoefenen, ook als het even tegenzit. Ik merk dat coronaberichten in de media bij onze medewerkers soms voor onrust, spanning of zelfs angst zorgen. Ik vind het belangrijk om daar oog voor te hebben en voor de nodige positiviteit te zorgen. Dat doe ik door zichtbaar aanwezig te zijn, complimentjes uit te delen en altijd een luisterend oor te bieden.”

Verfrissend

WSD wil op meer fronten wendbaar zijn. Om die reden nam ook Elonka zitting in een scrumteam waarin ze samen met collega’s aan de slag ging. “Het was onze opdracht om de werving en selectie van medewerkers onder de loep te nemen en te kijken hoe deze trajecten verbeterd zouden kunnen worden. In het scrumteam werken collega’s met verschillende functies, achtergronden en leeftijden samen aan een advies dat aan het managementteam is gepresenteerd. Ik vond dat heel leerzaam.”

Op het gebied van werving en selectie kwam Elonka’s team tot de conclusie dat bij vacatures ook andere doelgroepen aangeschreven moeten worden. “Dat zorgt voor meer diversiteit onder de kandidaten, je voorkomt dat altijd mensen in dezelfde leeftijdscategorie of met dezelfde achtergrond solliciteren.” Ook de wijze van werving werd bekeken. ,,Door met foto’s en filmpjes te werven via Facebook laat je je als WSD heel verfrissend zien op de arbeidsmarkt.”

Mensen in beweging
Met andere leidinggevende collega’s heeft Elonka vorig jaar de training ‘Sturen op zelfsturing’ gevolgd. “Een belangrijke cursus”, vindt ze. “We hebben geleerd hoe we onze medewerkers kunnen stimuleren om beter naar zichzelf te kijken. We sporen ze vaker aan om zelf na te denken en de stappen te zetten die hun werk of werkomgeving prettiger kunnen maken.”

Ze vervolgt: “Het is belangrijk om goed naar iemand te luisteren en te horen wat knelt of misschien anders moet. In plaats van als leidinggevende alle knopen door te hakken, is het veel beter als de medewerker zelf mee nadenkt over oplossingen.”