Inclusief ondernemen

Marc Christiaens, directeur Werk & Ontwikkeling, WSD: “Inclusief ondernemen zit diep in ons DNA. Het is het vertrekpunt van wie wij zijn. Dag in dag uit zijn wij bezig om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan zo regulier mogelijk werk. Een collega, Viggo, zij ooit eens: “Ik ben ermee geboren dus het voelt niet als een beperking.” Dat is wat je iedereen toewenst. Denken vanuit wat wél kan, denken vanuit talenten. Viggo heeft echt veel hindernissen te nemen, maar dat doet hij gewoon. Het is aan ons, WSD, om dat voor Viggo en al die anderen goed te organiseren.

En daar hebben wij ondernemers voor nodig. Ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen, die mensen van WSD op detacheringsbasis werk willen bieden maar ook ondernemers die werk willen uitbesteden. Al deze vormen van werk dragen bij aan inclusief ondernemen, aan een duurzame en sociale manier van werken.

De beste inclusieve ondernemers zijn degenen die dat uit intrinsieke motivatie doen. Tegelijkertijd geldt voor iedere ondernemer ook dat je onderaan de streep wat over moet houden. Dan helpt het dat WSD een betrouwbare partner is die ontzorgt.

Inclusieve ondernemers zien vaak dat werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hieraan bijdraagt Het doet iets met je bedrijf als een vluchteling uit Syrië bij je komt werken. Het zorgt voor verandering, geeft dynamiek en biedt een andere relatie met de omgeving. Daarnaast brengt een andere blik nogal eens verbetering met zich mee. Ik kan me nog maar al te goed een collega met autisme herinneren. Die legde onze ICT-leverancier even haarfijn uit waar dingen fout liepen…

Als er één les is die wij uit de coronacrisis hebben getrokken, dan is het wel dat de intrinsieke motivatie van de bedrijven waar wij voor werken een driver is geweest. Door goed naar elkaar te luisteren en te anticiperen bleken veel bedrijven in staat om met ons te blijven werken. In een tijd waarin veel werk in sectoren als catering en retail verloren ging, hebben wij onze mensen passende alternatieven kunnen bieden. Dat is enorm waardevol. En reden voor ons om in 2021 nog eens extra te kijken hoe wij inclusief ondernemerschap beter kunnen faciliteren. Daar ligt immers onze kerntaak: het bieden van werk aan mensen die dat zonder WSD niet zelf kunnen regelen.”

Willem van Rijn geeft leiding aan 27 kringloopwarenhuizen

  • NaamWillem van Rijn (52)
  • Woont inOosterbeek
  • Werkt bijalgemeen directeur van Het Goed
  • Houdt vanbestuurslid van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)
'WSD is een goede partner voor Het Goed'

‘Een hecht huwelijk.’ Zo omschrijft Willem van Rijn de relatie tussen Het Goed en WSD. De algemeen directeur van 27 kringloopwarenhuizen in Nederland vindt dat Het Goed en WSD veel meer zijn dan een joint venture. “We werken nu zo’n tien jaar samen en erkennen én herkennen elkaars toegevoegde waarde. Er is veel onderling vertrouwen en samen staan we voor dezelfde opdracht: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een leuke en passende baan helpen.”

“Welkom allemaal, wat fijn dat jullie er weer zijn!” Filiaalmanager José Janssen van Het Goed aan de Industrieweg in Boxtel begroet de eerste klanten die na een lockdown van bijna drie maanden weer welkom zijn in het kringloopwarenhuis. Het is 3 maart 2021, klokslag 09.00 uur. Iedereen staat in de startblokken om elk half uur weer een handjevol klanten te begroeten.

'Onze missie: werk maken door hergebruik'

“We zijn zó blij dat de deur weer open mag”, zegt Willem, die vandaag onder meer de vestiging van Het Goed in Boxtel bezoekt en getuige is van de hartelijke begroeting aan de voordeur. “Op 15 december gingen we op slot en dat was voor iedereen een enorme domper”, blikt hij terug.

Meedoen
Het Goed slaagde er met WSD in om haar medewerkers in de vestigingen in Boxtel, Schijndel, Best en Nuenen tijdens de coronacrisis aan het werk te houden. “Ik ben trots op onze mensen”, zegt de algemeen directeur. “Tijdens de eerste lockdown mochten onze winkels open blijven en hebben we een enorme veerkracht getoond om iedereen aan het werk te kunnen houden. Wat ik erg waardeer is dat WSD, in tegenstelling tot sommige andere sociaal werkbedrijven, ook is doorgegaan. Werk is namelijk meer dan inkomen alleen, maar ook zingeving, arbeidsvreugde en meedoen.”

In de tweede lockdown moesten de winkels van Het Goed op slot, maar bleef de organisatie draaien. ,,De medewerkers van WSD die bij ons gedetacheerd zijn, konden dus blijven werken. De inzameling en sortering van tweedehands spullen ging gewoon door, ook al leidde dat tot enorme voorraadvorming. Daarna zijn we gestart met de online verkoop en click & collect; vanaf vandaag begroeten we weer klanten. Niet zo veel, maar het begin is gemaakt.”

Proeftuin

Het Goed vierde in 2017 het 25-jarig bestaansjubileum en wil in 2025 beschikken over vijftig kringloopwarenhuizen. Daarmee is het een van de grootste sociale ondernemingen van Nederland. De missie van weleer blijft fier overeind: ‘Werk maken door hergebruik’. “Naast het stimuleren van een circulaire economie bieden we bij Het Goed werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt Willem. ,,Inclusief ondernemen zit bij ons in de haarvaten. We bieden graag een leerwerkomgeving aan mensen op alle niveaus.”

De algemeen directeur van Het Goed omschrijft zijn organisatie als een proeftuin waar onderwijs, zorg en participatie onder één dak samenkomen. “WSD en Het Goed versterken elkaar. We bieden in onze kringloopwarenhuizen allerlei soorten arbeid aan, van beschut werk in de luwte tot wat drukkere jobs die meer zelfstandigheid vergen. Ons doel is om – rekening houdend met ieders individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten – altijd het maximale eruit te halen.”

Willem vervolgt: “Voor de ene medewerker betekent dat snel doorstromen naar passende arbeid, voor de ander een langer verblijf op de werkvloer van ons kringloopwarenhuis. Uiteindelijk geldt voor iedereen dat werken bij Het Goed een prima reden is om ’s morgens opgewekt op te staan en ’s avonds met een mooi verhaal thuis te komen.”