Koers WSD

Edith Bakker, directeur Participatie, WSD: “De komst van de Participatiewet betekent dat gemeenten en WSD opnieuw moeten kijken naar hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. In de nieuwe koers wordt de ambitie dat iedereen mee moet kunnen doen nog eens bevestigd. Wij werken daarbij voor een brede doelgroep en willen minimaal 2100 inwoners van onze gemeenten ondersteunen. Ook willen wij onze lokale samenwerkingen verder uitbouwen en verbeteren en een expertisecentrum ontwikkelen waar kennis gedeeld wordt en dat kan helpen bij het ontwikkelen van Plusdiensten, extra dienstverlening voor specifieke doelgroepen.

De grote waarde bij het vormgeven van de koers van WSD zit hem in de dialoog met onze gemeenten. We praten over de vraag hoe wij het beste vorm kunnen geven aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een waanzinnig interessant en zinvol proces. Aan de ene kant biedt het de mogelijkheid om expertise en creativiteit aan te boren van alle verschillende lagen binnen gemeenten en WSD.

Tegelijkertijd zorgt het voor begrip. Wij zien duidelijker waar bijvoorbeeld een klantmanager in een gemeente of een teamleider dagelijks mee te maken heeft.

Collega’s van gemeenten krijgen juist de gelegenheid om meer te ervaren van onze uitdagingen. Dit brengt ons, gemeenten én WSD, in een unieke positie. Wij zijn beter dan ooit in de gelegenheid om de wederzijdse uitdaging in balans te brengen en te komen met een vernieuwende maar ook uitvoerbare werkwijze.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat wij enige vertraging hebben opgelopen, maar ik ben blij dat gezamenlijk voor deze aanpak gekozen is. Ongetwijfeld was het gemeenten en WSD gelukt om via Teams en heel veel telefoneren met een goed plan te komen. Maar de resultaten die wij gaan boeken, zullen van een andere orde zijn. Samen kiezen wij ervoor om de verbondenheid optimaal te benutten en verder uit te bouwen. En daar zijn fysieke sessies instrumenteel in.

Tegelijkertijd heeft corona ook een positieve impuls in de uitvoering veroorzaakt. Het heeft gezorgd voor veel meer begrip voor elkaar als er eens een keer iets niet lukt. Wij, gemeenten én WSD, kunnen allebei meer buiten de kaders kleuren zonder dat de ander daar last van heeft. En uiteindelijk levert dat mooie resultaten op. Dat zie ik bijvoorbeeld ook terug bij de plusdiensten. In een lastig jaar als 2020 is het gemeenten en WSD gelukt om de doelstellingen te realiseren en een grote groep inwoners aan werk te helpen. En daar ben ik erg trots op!”

Marjolein Bosch blij met samenwerking WSD

  • NaamMarjolein Bosch (49)
  • Woont inVught
  • Werkt bijteammanager Participatie bij MijnGemeenteDichtbij

“Als je hecht samenwerkt, biedt dat meerwaarde. Eén plus één is dan altijd drie.” Marjolein Bosch is enthousiast over de samenwerking tussen WSD en MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel waar de Vughtse werkzaam is als teammanager participatie. “De lijntjes tussen alle teamleden zijn kort, van teamleiders naar beleid tot consulenten. Iedereen heeft elkaar de afgelopen jaren heel goed leren kennen.”

WSD is een belangrijke partner voor MijnGemeenteDichtbij omdat het als sociaal werkbedrijf betrokken is bij de re-integratie van veel inwoners van Boxtel en Sint-Michielsgestel. “Ik denk dat onze consulenten elke dag contact hebben met trajectconsulenten van WSD”, zegt Marjolein.

'Als je meer van elkaar weet, begrijp je elkaar beter'

Ze vervolgt: “Wat ik zo prettig vind aan onze samenwerking met WSD is dat we sinds enkele jaren ook daadwerkelijk sámen kunnen werken. En dan bedoel ik op één locatie. In beide gemeentehuizen maar ook in Sint-Ursula zijn flexplekken beschikbaar waar ook de trajectconsulenten van WSD moeiteloos kunnen inpluggen en ze samen met onze teamleden naast of tegenover elkaar zitten om te overleggen over inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat deze intensieve samenwerking op locatie tijdelijk anders wordt ingericht. “Nu vindt veel overleg digitaal plaats. Dat was begin 2020 natuurlijk voor iedereen even zoeken, maar nu gaat het goed en merk ik nauwelijks verschil met fysieke meetings”, meent Marjolein. “Of we nu bij elkaar op kantoor zitten of digitaal met elkaar afspreken, bij iedereen leeft het gevoel dat we één team zijn en samen optrekken voor onze inwoners.”

Gezamenlijke visie

Marjolein vindt het belangrijk dat WSD heeft gekozen voor een koers waarin de banden met alle aangesloten gemeenten flink zijn aangehaald. “De afgelopen jaren is hard gewerkt om tot een gezamenlijke visie te komen. We hebben gekeken hoe we elkaar kunnen versterken. Het uitgangspunt was: als je meer van elkaar weet, begrijp je elkaar beter en is het eenvoudiger om een visie op te stellen en een nieuwe koers te bepalen.”