Jaarverslag  2020

WSD in tien punten

1987 Gesubsidieerde banen

Eind 2020 waren er 1987 personen vanuit een gesubsidieerde baan aan het werk bij WSD. Gesubsidieerde banen zijn banen waarbij de overheid een deel van de loonkosten vergoedt.

36 Uitstroom

36 procent van de instroom in 2020 is uitgestroomd naar regulier werk. Zij hebben een dienstverband bij een bedrijf of organisatie in de regio. Afhankelijk van de capaciteiten van de medewerker kan deze werkgever nog wel aanspraak maken op subsidie voor deze persoon.

55 Beschut werk

Eind 2020 hadden 55 personen een werkplek bij WSD via de voorziening Beschut werk. Beschut werk is voor mensen die alleen kunnen werken in een beschermde omgeving, onder aangepaste omstandigheden.

237 Afgesloten trajecten

Een traject is een vorm van begeleiding waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. Dit gaat van werkervaringsplaatsen en jobcoaching tot aan arbeidsmatige dagbesteding. Gemeenten zijn steeds meer op zoek naar dienstverlening die optimaal aansluit bij de wensen en de specifieke situatie van inwoners.

€ 4.217.959,- Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om de dienstverlening aan de doelgroep continu te verbeteren.