Jaarverslag  2020

WSD in tien punten

WSD in een coronajaar

Ook voor WSD was 2020 een jaar dat in het teken stond van corona. Dat betekende aanpassen en inspelen op veranderingen. Soms moest er snel geschakeld worden omdat snelle actie noodzakelijk was, zoals bij het coronabestendig maken van het werk bij WSD. Soms ook ging het om minder acute zaken maar waar corona wel degelijk invloed had. Altijd was er actie nodig om WSD aan te passen aan de eisen die corona stelde. In tien onderwerpen, het verhaal van WSD in een coronajaar.

Coronabestendig werken

hoe zorgen wij ervoor dat wij bij WSD veilig kunnen blijven werken?

Lees verder
'Zodra de pauze begint, liggen alle lunch-bestellingen klaar'
Danny van Zandbeek

Nieuw werk voor de doelgroep

Onze eerste zorg kort na het begin van de coronacrisis was het vinden van nieuwe werkplekken.

Lees verder
'De medewerkers van WSD kwamen per touringcar naar Oisterwijk. Heel bijzonder!'
Manon van Baest

Instroom

Juist in een tijd waarin mensen het moeilijk vinden om werk te vinden en te houden, zijn wij bij WSD er om te helpen

Lees verder
'Het is mijn grote wens om ooit in een sportkledingzaak te werken'
Tyrone Snelders

Inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen zit diep in ons DNA. Het is het vertrekpunt van wie wij zijn.

Lees verder
'Onze missie: werk maken door hergebruik'
Willem van Rijn

Leerlijnen

De leerlijnen helpen onze collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder
'Weet je dat ik mijn rolstoel niet meer zie?'
Stan Coppelmans

Koers WSD

De komst van de Participatiewet betekent dat gemeenten en WSD opnieuw moeten kijken naar hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden.

Lees verder
'Als je meer van elkaar weet, begrijp je elkaar beter'
Marjolein Bosch

Wendbare organisatie

Wendbaarheid is een belangrijk onderwerp voor WSD. In de eerste plaats omdat de Participatiewet andere eisen aan ons stelt dan toen wij de Wet sociale werkvoorziening uitvoerden.

Lees verder
'Ik vind het belangrijk dat we de stemming erin houden en af en toe wat lol maken'
Elonka Huisman

Landelijke lobby

De lobby van onze gemeenten en WSD is aardig op stoom gekomen. Een aantal jaren geleden is het lobbywerk gestart toen de gemeente Boxtel ons vroeg eens mee te kijken met een landelijk vraagstuk.

Lees verder
'De tien gemeenten hebben samen met WSD zoveel kennis vergaard dat het verstandig is die te bundelen'
Huub Penders

Samenwerkingspartners

De tijd dat WSD vrijwel autonoom kon werken is al lang voorbij. De trajecten die nodig zijn om onze doelgroepcollega’s goed verder te helpen zijn lastig te realiseren zonder goed samen te werken.

Lees verder
'Iedere ggz-instelling zou dit model moeten oppakken'
René Peijnenburg, Andréa Ossenblok & Arco Diepeveen

Bestuurlijke zaken

Ons bestuur vormt de linking pin tussen WSD en gemeenten en is daardoor van niet te overschatten waarde.

Lees verder
'Gas erop en investeren in de doelgroep!'
Ed Mathijssen
1987
Gesubsidieerde banen
36
Uitstroom
55
Beschut werk
Alle cijfers 2020